15 October 2018

Psikologi Melibatkan Sains dan Profession

Pada hari ini, bidang psikologi melibatkan sains dan profession. Dalam bidang sains, sesetengah ahli psikologi terlibat dalam penyelidikan untuk menerokai ilmu pengetahuan baru. 

Dalam profession pula, ada ahli psikologi yang bekerja sebagai pendidik, yang berkongsi ilmu pengetahuan psikologi dengan para pelajar. 

Selain itu, ada yang mengaplikasikan pengetahuan psikologi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Antaranya ialah melibatkan isu dalam bidang kesihatan mental, perniagaan, pendidikan, sukan, undang-undang, jenayah, pekerjaan, perkembangan manusia, dan lain-lain.

Mereka ini sama ada bekerja di bilik kuliah, makmal, pusat atau klinik psikologi, semua ahli psikologi bergantung kepada pemikiran kritikal dan maklumat yang diperolehi daripada penyelidikan saintifik.

Teruskan FOLLOW saya untuk mengetahui ilmu-ilmu penting tentang kehidupan peribadi, isu sosial, kerjaya, dan bisnes.

#NotaPsikologiMissNick

No comments:

Post a Comment