Dua Jenis Tingkah Laku Manusia Dalam Kajian Psikologi


Manusia selalu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang diri sendiri dan orang lain. Termasuk anda kan? Semua jawapan tentang tingkah laku, emosi, dan proses mental manusia ada dalam bidang psikologi.


Penyelidikan secara saintifik dilakukan untuk mengetahui tentang tingkah laku manusia. Dalam psikologi kita melihat kepada dua jenis tingkah laku.


Pertama ialah overt behaviour (tindakan yang boleh dilihat secara langsung) seperti bercakap, berjalan, memukul, dan lain-lain.


Kedua ialah covert behaviour (aktiviti dalaman atau terselindung). Contohnya proses berfikir, mengingat, imaginasi, perasaan, mimpi, dan lain-lain.


Kesimpulannya, bidang psikologi mengkaji semua jenis tingkah laku dari A - Z, seperti dalam hal penuaan, kematian, hipnosis, kecerdasan, personaliti, tekanan, kecelaruan mental, terapi, persepsi, memori, perkembangan manusia, bisnes, motivasi, keselamatan, pembangunan organisasi, dan lain-lain.